Du är en god lyssnare

Du är en god lyssnare, du förstår snabbt och ringar in problemet. Du har aldrig några privata åsikter om mig. Du gör att man lätt öppnar upp sig för dig. Jag känner att jag kan vara ärlig. Du lägger inga  privata aspekter i mitt problem. Du ser mig, du hör mig och du...

Du är en strålande sol

Du är en strålande sol. Du kommer att hjälpa människor att hitta en ny väg i livet och se möjligheter. Du kan använda helande i alla möten och med kontakt med andevärlden. Anna-Lena Wikström

Inspirerande föreläsning

Anne-Li Andling har hållit en inspirerande föreläsning om sorg och förluster i livet. Det var en härlig föreläsning som gav många tankar och insikter. Anne-Li fångade upp publikens frågor på ett utmärkt sätt och gav hopp och verktyg för att hantera situationer....

Tusen tack

Tusen tack för dessa två dagar och den energi du delat med dig av. Jag har fullt förtroende för att du kommer att leverera dina framtida föreläsningar med glans! Riktigt riktigt snyggt och så mycket känsla som berör. Strukturen gjorde verkligen mycket och jag är glad...