Anne-Li
Faktum är att jag inte är förvånad över det förlopp du beskriver. Jag känner igen det från många samtal med föräldrar som har kontaktat mig för att diskutera resultatet av dödsfallsutredningen. Det som har slagit mig är den återkommande bilden av vanmakt inför diffus ansvarsfördelning och närmast reflexmässig förskrivning av narkotikaklassade läkemedel som förmedlas. Aktuell forskning ger en dyster bild av utvecklingen när det gäller förgiftningsdödsfall, inte minst för gruppen unga vuxna. För att vi bättre ska kunna förstå de underliggande orsakerna till denna utveckling behöver statistik och forskning kompletteras med berättelser från verkligheten. Din bok är därför viktig, och förhoppningsvis kan boken bidra till en förändring.

Ingemar Thiblin, Överläkare