Anne-Li
En mardrömsliknande berättelse. Frustrationer och känslor av maktlöshet, gentemot en ofullkomlig vårdapparat. Som mor till din älskade son som du velat hjälpa och skydda som en rasande lejoninna. Dödsorsak: Tragiskt. Den terapeut du fick träffa för att stödja dig i sorgen. Makalöst dåligt bemötande. Din bok blir ett viktigt dokument över hur svensk vårdapparat kan fallera.

/Richard Hagman, spec allmänmedicin