Du är en strålande sol. Du kommer att hjälpa människor att hitta en ny väg i livet och se möjligheter. Du kan använda helande i alla möten och med kontakt med andevärlden.

Anna-Lena Wikström