Du är en god lyssnare, du förstår snabbt och ringar in problemet. Du har aldrig några privata åsikter om mig. Du gör att man lätt öppnar upp sig för dig. Jag känner att jag kan vara ärlig. Du lägger inga  privata aspekter i mitt problem. Du ser mig, du hör mig och du förstår mig bra. Du har ett öppet sinne. Du är hjälpsam. Du är positiv. Jag får eftertänksamhet med mig.

Helena Box fd Mikko, Undersköterska