Min utbildning och mitt cancerbesked

Jag sökte, men fick aldrig någon samtalshjälp av psykiatrin med verktyg att hantera sorgen och inte heller av sjukvården. Dom gjorde själva bedömningen att det hade gått för lång tid, att det inte behövdes. Då kände jag att jag måste göra något, framförallt för att i första hand hjälpa mig själv.

Jag påbörjade min diplomerad samtalsterapeut utbildning för att sedan fortsätta en fördjupningskurs inom sorg- & kris. Jag kontaktade Svenska Institutet för sorgebearbetning för att vidareutbilda mig till Certifierad handledare inom sorgebearbetning.

Jag påbörjade en diplomeringsutbildning på Coach Companion den18 april 2018.

Den 25 april slog bomben ner. Bröstcancer, elakartad till råga på allt. Nu planerades operation och cellgiftsbehandling skulle sättas in.

Den 14 juni opererade jag bort del av bröstet. Den 17 juli vart det operation igen, då opererades hela bröstet bort. I början av augusti 2018 påbörjades min cellgiftsbehandling för att avslutas i december.

Fick beskedet att om cancern kommer tillbaka efter behandlingen så finns inget mer att göra. Det gav det tändvätska på elden, nu fick min utbildning en annan innebörd. Måste hinna nå mina utbildningsmål innan det var försent.

Den 25 oktober 2018 började jag att plugga till ICF Associate Certifierad Coch och i november la jag till utbildningen: Att coacha grupper.

Under certifieringsutbildningen fick vi skriva ett brev till oss själva där vi skulle skriva om våra mål.  Vi skulle sedan ge brevet till vår lärare som ett år senare skulle skicka hem breven till oss. Jag minns att jag lite försiktigt sa att det kan nog bli lite jobbigt för mina anhöriga om jag har dött och dom får brevet. Men jag valde att skriva brevet, och än har det ju gått bra. Livet tar jag nu aldrig mer förgivet och är tacksam för varje frisk dag.